9 kwi 2011

A może by zacząć czytać "Lektora"?:)/ How about reading "The Reader"?:)

Czas obudzić się!Wiosna przyszła! Widzę,że Siddharta nie została przeczytana jeszcze, proponuję zatem przejście do następnej książki. Następny tytuł na liście to "Lektor" Bernharda Schlink'a. To niezbyt czasochłonna książka więc za 2 tygodnie moglibyśmy ją zacząć omawiać, co Wy na to?:)
uściski
Just

It's time to wake up! Spring has come! I can see that Siddhartha hasn't been read yet, so I suggest going to the next book. Next title is "The Reader" by Bernhard Schlink. It isn't too time-consuming book so in two weeks we could start talking about it. What do you think?:)
hugs
Just